Медицинский справочник

ЕДИНИЦА СЧЕТА

— см. Единица наблюдения.