РЕАКЦИЯ “ХОЗЯИН ПРОТИВ ТРАНСПЛАНТАТА”

— см. Реакция отторжения трансплантата.